Accresco

Vi som jobbar

Vi som jobbar i Accresco Hälsa

Åsa Andersson

Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 1984. Jag åtar mig uppdrag som MAS (medicinsk ansvarig sjuksköterska) och MLA (Medicinskt ledningsansvarig inom elevhälsan). Jag är ansvarig för den medicinska delen inom elevhälsan.

 Du når mig på asa@accresco.nu eller 070 -770 53 96.

Förhandsvisning av bild

Pernilla Andersson - Ernst

Jag är legitimerad sjuksköterska och verksamhetsansvarig för Accrescos Hälsas sjuksköterskeberedskap. Vi hjälper verksamheter inom kommunal utförd sjukvård såsom hemsjukvård, äldre boenden och LSS boenden med sjuksköterska på icke kontorstid.

Du når mig på pernilla@accresco.nu eller 073-770 28 42

Ulf Andersson

Jag är legitimerad psykolog sedan 1987. Jag gör psykologutredningar för barn, ungdomar och vuxna.

Jag är även ansvarig för Företagshälsovården.

Du når mig på ulf@accresco.nu eller 073-770 53 96

Copyright