Accresco

Accresco Hälsa

Accresco Hälsa

Vi jobbar med uppdrag inom ett brett område. Det vi har gemensamt är att vi möter människor. Människor i olika skeenden i livet. Med legitimerad och erfaren personal kan vi erbjuda en trygg och professionell bemanning oavsett om det är kortare eller på längre sikt. Vår personal får den utrustning och stöd dem behöver för att känna sig trygga i sin yrkesroll.

- Vi bemannar skolverksamheter med sjuksköterskor, läkare, psykologer och kuratorer.

- Vi erbjuder företagshälsovård.

- Vi bemannar särskilda boenden och hemsjukvård.

- Vi erbjuder utredningar såsom neuropsykiatriska utredningar.

Copyright