Accresco består av två grenar. Accresco Assistans och Accresco Hälsa.
Nedan klickar du på den rubrik du vill veta mer om eller komma i kontakt med. Alternativt klickar du i listan uppe i högra hörnet.

Välkommen!

Vi arbetar med att driva personlig assistans till assistansberättigade. Vi hjälper till att skriva ansökningar för personlig assistans, både från kommunen och försäkringskassan. Vi har sedan 2011 tillstånd ifrån Socialstyrelsen att driva personlig assistans för alla tre personkretsar i hela Sverige.

Vi har över 10 års erfarenhet av personlig assistans och av att driva personlig assistans i egen regi. Nu har vi valt att även driva andras personliga assistans. Känner du att du vill göra din egna individuella lösning kring assistans kan vi hjälpa dig. Vill du även vara hos en verksamhet som är lite mindre och familjär har du kommit rätt.

Sedan flera år har vi jobbat med psykologutredningar. Vi gör utredningar åt landsting, kommuner, företag och skolor.

Sedan i år erbjuder vi även vårdpersonalbemanning med bla PAS och MAS i olika privata och kommunala verksamheter såsom daglig verksamhet, omvårdnadsboenden, äldreboenden.

Vi bedriver även skolhälsovård och kan erbjuda ett team av skolsköterska, skolpsykolog, skolläkare samt skolkurator.

Vi bedriver även företagshälsovård med hälsokontroller samt möjlighet till rehabsamtal.

Vi ser till att rätt kompetens finns på rätt plats.